THE GOALKEEPERS REPORT

Op 25 september 2015 zullen 193 wereldleiders zich verbinden aan 17 globale doelstellingen om in de komende 15 jaar 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen.

Als we er allemaal voor vechten, dan moeten onze leiders ze wel tot uitvoering brengen.

Maar om echt te werken, moet iedereen ervan weten. Je kunt niet vechten voor je rechten als je niet weet welke rechten dat zijn. Je kunt wereldleiders niet overtuigen om actie te ondernemen als je niet weet waar je ze van moet overtuigen. Als de doelstellingen bij iedereen bekend zijn, dan worden ze niet vergeten.

HOW DO I GET INVOLVED WITH THE GLOBAL GOALS?